Pravilnik Pričaonice Krstarice

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Korisnici Pričaonice Krstarice obavezni su da se, pored pravila navedenih u Pravilniku za postavljanje sadržaja korisnika, pridržavaju i dolenavedenih pravila.

Pričaonica Krstarice namenjena je isključivo ličnoj upotrebi korisnika. Direktna ili indirektna upotreba ili pokušaj upotrebe Pričaonice u komercijalne svrhe, za promociju proizvoda i usluga ili druge slične namene - strogo je zabranjena!

Opšta preporuka

Kada odaberete svoj nadimak, registrujete ga i ne menjate, kako ne biste zbunjivali ostale učesnike u razgovoru.

Šta je zabranjeno?
 • pristup osobama mlađim od 14 godina
 • korišćenje stranih jezika koje ostali korisnici neće razumeti (Engleski je izuzetak kao i poznate fraze (Omaewa mou shindeiru itd.))
 • da jedna osoba koristi više nadimaka; izuzetak su operateri Pričaonice
 • ometanje rada Pričaonice, servera, operatera ili administratora na bilo koji način
 • govor mržnje
 • vređanje i ruganje
 • objavljivanje privatne komunikacije bez saglasnosti svih strana koje učestvuju u prepisci
 • traženje lični kontakt od drugog korisnika na javnom kanalu (viber, whatsapp, facebook, instagram, hangouts, telegram, diskord) - takve stvari možete tražiti/nuditi privatno (dajete na svoju odgovornost)
 • snimanje video ćaskanja i video prikaza, pravljenje screen shot-a, kopiranje audio i video komunikacije, prepiske i distribuiranje toga
 • bilo kakva razmena intelektualne svojine bez odobrenja vlasnika
 • slanje bilo kakvog teksta na automatizovan način
 • automatsko vraćanje na kanal bez uvida u poruku operatera koji vas je izbacio
 • pretnje operaterima i pozivanje na nekog od operatera ili administratora
 • zadržavanje korisnika na kanalu #pomoc ukoliko nemate pitanje u vezi sa Pričaonicom
 • traženje statusa operatera na Pričaonici i bilo kakvo mešanje u administraciju Pričaonice (svaki pokušaj strogo se kažnjava)
 • prevod, dekompilacija, reverzni inženjering, disasemblovanje, modifikacija, kopiranje, menjanje ili spajanje sa drugim softverom, reprodukcija, izdavanje, pozajmljivanje, distribucija, preprodaja ili bilo koji drugi način otuđivanja softverskih klijenata Pričaonice u celini ili parcijalno
Koji sadržaji su zabranjeni?
 • deljenje pornografskih sadržaja - predstavljanje polnih organa ili drugih delova ljudskog tela ili seksualnih radnji u cilju izazivanja seksualnog uzbuđenja
 • svaki vid seksualnog uznemiravanja, odn. nedolični predlozi sa seksualnom tematikom ili izlaganje pornografskim sadržajima
 • svaki vid komunikacije koji sadrži posredan ili neposredan poziv na seksualni čin
 • diskusija o politici, crkvi i bolestima
 • obelodanjivanje ličnih podataka o ma kom učesniku bez njegove izričite i javne saglasnosti, uključujući ime i prezime korisnika ili porodice korisnika, adresе, linkova sa slikom ili profilom korisnika
 • pedofilija, odn. nagovaranje dece u seksualne svrhe (biće sankcionisana i prijavljena nadležnim državnim organima)
 • klevetanje, maltretiranje, iskorišćavanje, uznemiravanje, iskazivanje pretnji ili diskriminisanje drugih učesnika, ili na neki drugi način kršenje prava drugih (kao što je pravo na privatnost)
 • objavljivanje, postavljanje, distribuiranje ili širenje bilo kakvog klevetničkog ili nezakonitog materijala, sadržaja, video snimaka, slika, audio snimaka, tekstova ili informacija, npr. o zlostavljanju životinja, droga ili zloupotrebi supstanci, nesreća, leševa i sličnih stvari
 • postavljanje materijala koji sadrži bezrazložno nasilje (na sebi ili drugima), ili prikazuje sebe ili nekog drugog povređenog, napadnutog ili ponižavanog
 • pozivanje na nasilje, rasizam i druge nezakonite radnje
 • reklame, komercijalne poruke
 • prikazivanje i demonstracija nepriličnog ili uvredljivog materijala.
Kršenje Pravilnika povlači, uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje, sankcionisanje korisnika:
 • zabranom učestvovanja u razgovoru
 • zabranom kompletnog pristupa kanalu
 • deaktivacijom ili brisanjem korisničkog nadimka
 • zabranom pristupa Pričaonici
Izražavanje emocija u porukama (tzv. smajliji)
 • :) - smeh
 • :( - tuga
 • :') - plač
 • ;) - namigivanje
 • :] - kiseli smešak
 • 8) - ugodno iznenađenje (raširene oči) ili nos i naočare
 • :o) - iznenađenje (otvorena usta)
 • :-))))) - grohotan smeh
Korišćenje kamere, slušalica i mikrofona

Svaki korisnik mora biti svestan toga da sam mora proceniti hoće li izložiti svoje materijale preko kamere, slušalica i mikrofona drugom korisniku ili prihvatiti i upotrebiti njegove. Jedino on snosi sve moguće rizike.

Sadržaj komunikacije na Pričaonici

Sav sadržaj, komentari, prikazi, informacije, podaci, tekst, video, slike, natpisi, muzika, zvuk, grafika, fotografije, audio-vizuelni prikazi, interaktivni prikazi, dokumentacija, diskusije, vesti, članci, poruke, listinzi i drugi prikazani materijali - isključivo su vlasništvo osobe od koje potiču i isključivo je ona odgovorna za njihov sadržaj.

Krstarica ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj komunikacije korisnika Pričaonice.

Zadržavamo pravo da uklonimo ili izmenimo bilo koju poruku na Pričaonici iz bilo kog razloga.
 
Poslednja izmena od moderatora:
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Back
Top