Pravilnik Pričaonice Krstarice

Korisnici Pričaonice Krstarice obavezni su da se, pored pravila navedenih u Pravilniku za postavljanje sadržaja korisnika, pridržavaju i dolenavedenih pravila.

Pričaonica Krstarice namenjena je isključivo ličnoj upotrebi korisnika. Direktna ili indirektna upotreba ili pokušaj upotrebe Pričaonice u komercijalne svrhe, za promociju proizvoda i usluga ili druge slične namene - strogo je zabranjena!

Opšta preporuka

 • Kada budete odabrali svoj nadimak, trebalo bi da ga registrujete (i ne menjate), kako ne biste zbunjivali ostale učesnike u razgovoru.

Šta je zabranjeno?

 • pristup osobama mlađim od 14 godina
 • ometanje rada Pričaonice, servera, operatera ili administratora na bilo koji način
 • deljenje pornografskih sadržaja - predstavljanje polnih organa ili drugih delova ljudskog tela ili seksualnih radnji u cilju izazivanja seksualnog uzbuđenja
 • svaki vid seksualnog uznemiravanja, odn. nedolični predlozi sa seksualnom tematikom ili izlaganje pornografskim sadržajima
 • svaki vid komunikacije koji sadrži posredan ili neposredan poziv na seksualni čin
 • obelodanjivanje ličnih podataka o ma kom učesniku Pričaonice bez njegove izričite i javne saglasnosti, uključujući ime i prezime korisnika ili porodice korisnika, adresе, linkova sa slikom ili profilom korisnika
 • pedofilija, odn. nagovaranje dece u seksualne svrhe (biće sankcionisana i prijavljena nadležnim državnim organima)
 • klevetanje, maltretiranje, iskorišćavanje, uznemiravanje, iskazivanje pretnji ili diskriminisanje drugih učesnika, ili na neki drugi način kršenje prava drugih (kao što je pravo na privatnost)
 • govor mržnje
 • objavljivanje, postavljanje, distribuiranje ili širenje bilo kakvog klevetničkog ili nezakonitog materijala, sadržaja, video snimaka, slika, audio snimaka, tekstova ili informacija, npr. o zlostavljanju životinja, droga ili zloupotrebi supstanci, nesreća, leševa i sličnih stvari
 • postavljanje materijala koji sadrži bezrazložno nasilje (na sebi ili drugima), ili prikazuje sebe ili nekog drugog povređenog, napadnutog ili ponižavanog
 • pozivanje na nasilje, rasizam i druge nezakonite radnje
 • snimanje video ćaskanja i video prikaza, pravljenje screen shot-a, kopiranje audio i video komunikacije, prepiske i distribuiranje toga
 • bilo kakva razmena intelektualne svojine bez odobrenja vlasnika
 • reklame, komercijalne poruke
 • prikazivanje i demonstracija nepriličnog ili uvredljivog materijala.
 • objavljivanje privatne komunikacije bez saglasnosti svih strana koje učestvuju u prepisci
 • slanje bilo kakvog teksta na automatizovan način
 • automatsko vraćanje na kanal bez uvida u poruku operatera koji vas je izbacio
 • traženje statusa operatera na Pričaonici i bilo kakvo mešanje u administraciju Pričaonice (svaki pokušaj strogo se kažnjava)
 • pretnje operaterima i pozivanje na nekog od operatera ili administratora
 • zadržavanje korisnika na kanalu #pomoc ukoliko nemate pitanje u vezi sa Pričaonicom
 • prevod, dekompilacija, reverzni inženjering, disasemblovanje, modifikacija, kopiranje, menjanje ili spajanje sa drugim softverom, reprodukcija, izdavanje, pozajmljivanje, distribucija, preprodaja ili bilo koji drugi način otuđivanja softverskih klijenata Pričaonice u celini ili parcijalno

Kršenje ovih pravila povlači, uz prethodno poslatu opomenu ili bez nje, sankcionisanje korisnika:

 • zabranom učestvovanja u razgovoru
 • zabranom kompletnog pristupa kanalu
 • deaktivacijom ili brisanjem korisničkog nadimka
 • zabranom pristupa Pričaonici

Sav sadržaj, komentari, prikazi, informacije, podaci, tekst, video, slike, natpisi, muzika, zvuk, grafika, fotografije, audio-vizuelni prikazi, interaktivni prikazi, dokumentacija, diskusije, vesti, članci, poruke, listinzi i drugi prikazani materijali - isključivo su vlasništvo osobe od koje potiču i samo je ona odgovorna za njihov sadržaj. Krstarica ni na koji način nije odgovorna za taj materijal.

Izražavanje emocija u porukama (tzv. smajliji)

 • :-) - smeh, postoje i varijacije :) ili :o)
 • :-( - tuga
 • :'-) - plač
 • ;-) - namigivanje
 • :-] - kiseli smešak
 • 8-) - ugodno iznenađenje (raširene oči) ili nos i naočare
 • :O) 8-o - iznenađenje (otvorena usta)
 • :-))))) - grohotan smeh

Korišćenje kamere, slušalica i mikrofona

Svaki korisnik mora biti svestan toga da sam mora proceniti hoće li izložiti svoje materijale preko kamere, slušalica i mikrofona drugom korisniku ili prihvatiti i upotrebiti njegove. Jedino on snosi sve moguće rizike.

Sadržaj poruka

Krstarica ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj komunikacije korisnika Pričaonice. Ukoliko imate pitanje ili predlog u vezi sa ovim pravilima, obratite nam se.

Zadržavamo pravo da uklonimo ili izmenimo bilo koju poruku na Pričaonici iz bilo kog razloga.

Pričaonica toleriše IRC klijente koji dozvoljavaju automatizaciju (skripte, botovi, BNC-ovi), ali zadržava pravo da uskrati pristup bilo kome, bilo kad, iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, pa čak i celokupnom Internet service ili shell provajderu, ukoliko administratori smatraju da je to neophodno.

Operateri Pričaonice

Operateri Pričaonice Krstarice dužni su da:

 • moderišu javne razgovore na kanalima Pričaonice Krstarice i sankcionišu korisnike koji krše pravila ponašanja Pričaonice Krstarice
 • jednako gledaju na sve korisnike i ne zloupotrebljavaju svoj status u lične svrhe
 • dok koriste status operatera, budu uključeni sa nadimkom pod kojim su registrovani na AOP/SOP listu kanala
 • budu uključeni na kanal #pomoc i korisnicima odgovore na sva pitanja postavljena u vezi sa Pričaonicom Krstarice
 • poštuju svakog korisnika i svako pitanje u vezi sa Pričaonicom Krstarice
 • izbace iz kanala #pomoc svakog korisnika koji ne postavi pitanje
 • svojim ponašanjem budu uzor ostalim korisnicima
 • Strogo je zabranjeno kopiranje/prepričavanje logova i dešavanja sa internog kanala za operatere. Ukoliko to uradite bićete odmah razrešeni statusa.
 • Izbegavajte svađju i konflikte, jer se svi trudimo da budemo kolegijalni radi lepše atmosfere i bolje saradnje.
 • Ukoliko dodje do svađe, obe strane biće suspendovane, bez obzira na to "ko je prvi počeo"
 • Ukoliko imate nešto protiv nekog operatera ili neku nejasnoću, razgovarajte privatno sa ircopovima/administratorima
 • Zabranjeno je upadanje u razgovor kolegi na kanalu #pomoc. Ukoliko je određeni operater preuzeo korisnika, taj operater mora i da dovrši na #pomoc. Ukoliko se to tiče vas ili znate bolje, pitate tog operatera u privatnom razgovoru ili sa notice ili na internom kanalu da preuzmete.
 • Ukoliko niste prisutni, dodajte reč OFF na kraj svog nadimka, kako bi sopovi/ircopovi/administratori znali da niste tu, kako bi znali da li ste im na raspolaganju ukoliko zatreba pomoć na nekom kanalu.
 • Dozvoljen je ignore korisnika samo za private i notice: /ignore -pn nick.
 • Zabranjeno je skidati tuđe banove i voiceve, osim u određenim situacijama, za šta se treba konsultovati se sa sopovima/ircopovima/administratorima.
 • Zabranjeno je vređanje korisnika na bilo koji način. Primitivizam, vulgarnost i bahatost kod operatera se ne toleriše i u tom slučaju bićete odmah razrešeni statusa.
 • Operater je dužan da, čim primeti nesporazum ili neki veći konflikt među korisnicima povodom nacionalnih ili nekih srodnih tema, istoga momenta umiri korisnike ili ih izbaci i banuje ako korisnici ne žele da se smire.

U slučaju kršenja nekog od pravila, operater može biti privremeno ili trajno razrešen statusa, u zavisnosti od odluke administratora. Administratori Pričaonice Krstarice imaju pravo da bez najave i obrazloženja brišu ili dodaju operatere.