Uslovi korišćenja Pričaonice Krstarice

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
KORIŠĆENJEM ILI UKLJUČIVANJEM U PRIČAONICU KRSTARICE OBAVEZUJETE SE NA POŠTOVANJE DOLE NAVEDENIH USLOVA, KAO I USLOVA KORIŠĆENJA KRSTARICE, KOJI UKLJUČUJU I POLITIKU PRIVATNOSTI KRSTARICE. U PROTIVNOM, NEMOJTE KORISTITI PRIČAONICU.

Pravilnik Pričaonice

Sastavni deo Uslova korišćenja Pričaonice je Pravilnik Pričaonice.

Određeni rizici

Vi prihvatate da postoje određeni rizici vezani za korišćenje Pričaonice. To su, i ne samo, mogućnost otkrivanja poverljivih informacija (uključujući i lične podatke), mogućnost neispravnosti u radu Pričaonice (npr. prestanak rada ili bilo kakva nepravilnost u istom), rizik da treća strana direktno ili lažnim predstavljanjem, upotrebom odredbi Krstarice i/ili vašeg korišćenja Pričaonice, stupi u kontakt sa vama, ili to pokuša. UKOLIKO OBJAVITE VAŠE LIČNE PODATKE, POSTOJI MOGUĆNOST DA VAS NEKO TREĆI UZNEMIRAVA, POKUŠA DA KONTAKTIRA SA VAMA ILI NAŠKODI NA BILO KOJI NAČIN. STOGA, JAKO JE VAŽNO DA DOBRO RAZMISLITE PRE NEGO SE ODLUČITE ZA OTKRIVANJE I OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA, JER TO RADITE NA SOPSTVENI RIZIK I ODGOVORNOST.

Takođe, obaveštavamo vas da će poruke ili informacije koje pošaljete preko Pričaonice biti obeležene vašom IP adresom, koju neko treći može videti, tako da postoji mogućnost iskorišćavanja iste u štetnu, nezakonitu ili uznemiravajuću svrhu.

Bez obzira na prethodna ograničenja, s obzirom na prirodu Interneta, računara, toka podataka i drugih tehničkih i ekonomskih činilaca, Pričaonica, kao i većina kompjuterskih podataka i Internet aplikacija, podložna je različitim sigurnosnim problemima, i u tom smislu treba ga smatrati nebezbednim. Pri korišćenju Pričaonice ili Interneta uopšte, možete biti izloženi različitim napadima, između ostalog: prisluškivanju, izrugivanju, prevari, spemu, opterećenju, oštećenju, otkrivanju lozinki, obmanjivanju, elektronskom nezakonitom ometanju prostora, hakovanju, neograničenom zaražavanju sistema virusima, crvima, trojanskim konjima, koji prouzrokuju neautorizovan i štetan pristup i/ili vraćanje informacija i podataka, što može oštetiti vaš računar, i druge vrste aktivnosti koje se čak mogu smatrati protivzakonitim. Primljene ili poslate informacije preko Pričaonice mogu biti podložne i drugim sigurnosnim rizicima ili rizicima po privatnost. Može se desiti da ne stignu na odredište, ili pak stignu na pogrešnu adresu ili primaocu. Pričaonica se u ovom pogledu ne razlikuje od drugih aplikacija.

Informacije

Morate proceniti i podneti rizike koji su vezani za tačnost, kompletnost i korist koju možete imati od bilo koje informacije koju primite preko Pričaonice. Krstarica nije obavezna da aktivno prati informacije koje korisnici šalju na Pričaonici, i nije odgovorna ni za jednu informaciju koju primite na istom.

INFORMACIJA NA PRIČAONICI MOŽE SADRŽATI NEPRIKLADAN MATERIJAL. PRISTUPOM PRIČAONICI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST ZA:
 1. ODLUKU DA LI INFORMACIJA ODGOVARA VAŠIM POTREBAMA
 2. ODLUKU DA LI IMATE ODGOVARAJUĆA ZAKONSKA PRAVA DA PREUZMETE, REPRODUKUJETE ILI NA DRUGI NAČIN KORISTITE INFORMACIJU
 3. PRIDRŽAVANJE SVIH ZAKONSKIH OBAVEZA, UKLJUČUJUĆI OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ ZAKONA VEZANIH ZA AUTORSKA PRAVA, TAJNOST PODATAKA, KLEVETE, PRISTOJNOSTI I PRIVATNOSTI. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA, NEMOJTE PRISTUPATI PRIČAONICI.
Krstarica ne snosi nikakvu odgovornost i ne garantuje:

 1. da bilo koja informacija primljena na Pričaonici neće biti inficirana virusima, crvima, Trojanskim konjima ili bilo čim što poseduje inficirajuće ili destruktivne osobine;
 2. da informacija primljena na Pričaonici neće sadržati materijal namenjen isključivo odraslima, ili materijal za koji bi neke osobe mogle dati primedbu;
 3. da funkcije ili usluge koje će obezbeđivati Krstarica neće biti prekidane ili bez grešaka, ili da će nedostaci Pričaonice biti nadoknađeni, a greške ispravljene. Na korisniku je apsolutna odgovornost da izoluje softver ili informaciju, izvrši antikontaminaciju i preduzme potrebne korake kako bi sprečio softver ili informaciju da mu, ukoliko su zaraženi ili inficirani, oštete informaciju ili sistem.
Poricanje garancije

IZRIČITO PRISTAJETE DA NA SOPSTVENI RIZIK KORISTITE PRIČAONICU KRSTARICE. KRSTARICA NE DAJE, NITI PODRAZUMEVA BILO KAKVU GARANCIJU, ZASTUPANJE, STANJE, OBEĆANJE ILI USLOV - IZRAŽEN ILI IMPLICIRAN, PROPISAN ZAKONOM ILI BILO ČIM DRUGIM. OVO UKLJUČUJE, I NE SAMO: USLOV, KVALITET, TRAJNOST, UČINAK, TAČNOST, POUZDANOST, ANTI-PREKRŠAJ, MOGUĆNOST TRGOVINE ILI POGODNOST ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU ILI UPOTREBU PRIČAONICE KRSTARICE. SVE OVAKVE GARANCIJE, ZASTUPANJA, USLOVI, PODUHVATI I STANJA, OVIM SE ISKLJUČUJU. KRSTARICA NE DAJE GARANCIJU DA ĆE PRIČAONICA KRSTARICE ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTEVE, ILI DA ĆE ISTA BITI BEZ PREKIDA, NA VREME, BEZBEDNA, ILI BEZ GREŠAKA;

KRSTARICA NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE PO PITANJU PODOBNOSTI INFORMACIJE ISPORUČENE ILI PRIMLJENE NA PRIČAONICI KRSTARICE, ILI NJOM, ZA BILO KOJU SVRHU, NITI PO PITANJU NJENE AUTENTIČNOSTI, ZAKONITOSTI, PUNOVAŽNOSTI, TAČNOSTI, ISPRAVNOSTI, POUZDANOSTI, KVALITETA, POSTOJANOSTI, KOMPLETNOSTI ILI AKTUELNOSTI. SVAKU TAKVU INFORMACIJU U POTPUNOSTI OBEZBEĐUJU KORISNICI. INFORMACIJA DOSTAVLJENA ILI PRIMLJENA NA PRIČAONICI KRSTARICE ILI NJOM, NIJE PREGLEDANA, KONTROLISANA ILI ISPITANA OD STRANE KRSTARICE NA BILO KOJI NAČIN PRE NEGO ŠTO SE POJAVILA NA PRIČAONICI KRSTARICE. KRSTARICA NITI ODOBRAVA, NITI VERIFIKUJE ILI POTVRĐUJE NA BILO KOJI NAČIN SADRŽAJ MA KOJE INFORMACIJE. KORISNICI SU JEDINI ODGOVORNI ZA SADRŽAJ SVOJIH PORUKA, I ODGOVORNI SU PRED ZAKONOM (NPR. PREKRŠAJ PRAVA O INTELEKTUALNOJ SVOJINI, I NE SAMO TO).

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU KRSTARICA NEĆE BITI ODGOVORNA NIJEDNOJ STRANI NI ZA KAKVU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI I NE SAMO BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SPECIJALNE, KAZNENE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (KAO ŠTO SU ŠTETE ZA GUBITAK POSLOVNOG PROFITA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PROGRAMA ILI INFORMACIJA, GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE I SLIČNOG), ILI MA KAKVU DRUGU ŠTETU NASTALU NA BILO KOJI NAČIN, U BILO KOM OBLIKU ILI FORMI - USLED ODSUSTVA RASPOLOŽIVOSTI, KORIŠĆENJA, POUZDANOSTI, USLED NEMOGUĆNOSTI DA SE ISKORISTI, ILI USLED NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA PRIČAONICE KRSTARICE, ČAK IAKO KRSTARICA BUDE OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA I BEZ OBZIRA NA KOJI NAČIN, KROZ FORMU UGOVORA, ILI MA ČEGA DRUGOG. KAKO NEKE ZAKONSKE INSTANCE NE DOZVOLJAVAJU IZOPŠTENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH OŠTEĆENJA, POMENUTA ISKLJUČENJA SLUČAJNIH I POSLEDIČNIH OŠTEĆENJA NE MORAJU DA SE ODNOSE NA VAS.

Ni u kom slučaju Krstarica neće biti odgovorna nikome ni za kakva kašnjenja, netačnosti, greške ili izostajanja informacije pri prenosu ili dostavljanju svih delova ili bilo kog njenog dela, ni za koju štetu proisteklu iz toga ili uzrokovanu njome, ili usled posledica nastalih korišćenjem sadržaja poruka.

Krstarica ne snosi odgovornost ni za kakve posledice ili aktivnosti trećih lica koje, posredno ili neposredno, mogu proisteći iz poruka u okviru Pričaonice Krstarice.

Razno

Krstarica zadržava pravo i apsolutnu slobodu odlučivanja da:
 1. načini poboljšanja, ispravke, adaptacije, konverzije i/ili bilo kakvu drugu promenu u Pričaonici Krstarice, i na bilo kom drugom njenom delu i/ili promenjenim ili novim Uslovima korišćenja;
 2. ukine ili prestane da pruža uslugu u bilo kom trenutku, privremeno ili stalno, promeni ili ograniči funkcionisanje Pričaonice Krstarice ili bilo kog njenog dela, uključujući, i ne samo to, bilo koji kanal, nadimak ili robot, što važi za sve korisnike ili određeni broj, uključujući i ne samo pristup Pričaonici Krstarice koji je dozvoljen vama ili ma kom drugom korisniku, bilo kad, bez ikakvog upozorenja, iz bilo kog razloga ili bez razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće situacije: kada ćaskate, šaljete ili dostavljate informaciju;
 3. postavi bilo koju osobu koja ne mora biti zaposlena od strane Krstarice da nadgleda, koristeći svoje sopstveno diskreciono pravo, bilo koji kanal ili sobu za ćaskanje, i dozvoljava mu da odbije ili uskrati dati pristup vama ili bilo kom drugom korisniku, bez upozorenja, u bilo koje vreme, uključujući i slučaj kada ćaskate ili dobijate ili šaljete informaciju. Krstarica može takođe otakazati takvo postavljanje, u bilo koje vreme, iz bilo kog razloga ili bez njega.
 4. da se uzdrži od objavljivanja na ovom sajtu i brisanja sa istog bilo koje informacije ili materijala koji je dostavljen za izlaganje, slanje ili dostavu od strane bilo kog korisnika;
 5. da ustanovi novi operativni i korisnički pravilnik za Pričaonicu Krstarice i promeni ga bilo kad, iz bilo kog razloga ili bez njega;
 6. otkaže, promeni, zadrži, promeni listu, uvede različite opcije i karakteristike za različite korisnike ili se uzdrži od objavljivanja brojeva Krstarice ili ma kojih drugih detalja korisnika Pričaonice Krstarice, bilo kada.
Krstarica ima pravo da s vremena na vreme menja Uslove usluge Pričaonice Krstarice, uključujući Uslove korišćenja. Slažete se da ste vašom upotrebom Pričaonice Krstarice, nakon isteka perioda od 30 dana od prvog objavljivanja obaveštenja o pomenutoj promeni na mreži Krstarice ili web sajtu, saglasni sa novim ili revidiranim Uslovima usluge Krstarice.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Back
Top